Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών καυσίμων – ελαιολιπαντικών (πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, ελαιολιπαντικών) για τις ανάγκες θέρμανσης των εγκαταστάσεων, κίνησης αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων των υπηρεσιών του Δήμου Δράμας, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ελαιολιπαντικών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 542.000,00 € με το ΦΠΑ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ