Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:«Προμήθεια Γραφικής Ύλης – Λοιπών Υλικών Γραφείου & Υλικού Εκτυπώσεων» 2013-2014

Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου προμηθευτή για την προμήθεια Γραφικής Ύλης – Λοιπών Υλικών Γραφείου & Υλικού Εκτυπώσεων» 2013-2014, προϋπολογισμού 23.500,00 € (με το ΦΠΑ).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΗΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ