Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011
image_print

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι ο διαγωνισμός του έργου «Συντήρηση κήπων πάρκων 2011» που είχε προκηρυχθεί για την 17ην Μαΐου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 10, με αριθμό πρωτοκόλλου 18662/20-4-2011, ματαιώνεται.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2521350662 (κ. Λαζαρίδη Λάζαρο).-