Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης και αναβολή αυτής του έργου:”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ”

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014
image_print

 Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία (παρ. α του άρθρου 3 του Ν.3669/2008) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ»
με προϋπολογισμό: 150.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΒΟΛΗΣ