Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού της πράξης “Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων”

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης της εργασίας «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης