Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσίευση τευχών δημοπράτησης έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 3ΟΥ 4ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή δημοπρασία (παρ. α του άρθρου 3 του Ν.3669/2008) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 3ΟΥ – 4ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ»
με προϋπολογισμό: 26.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
Δαπάνη οικοδομικών εργασιών € 15.082,36
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) € 2.714,82
Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) € 2.669,58
Αναθεώρηση (πρόβλεψη) € 671,45
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας € 4.861,79
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα μέχρι και τις 01-10-2015 καθώς επίσης να τα κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του δήμου Δράμας (dimos-dramas.gr). .
 Ενημερώνουμε ότι μπορείτε να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε την Οικονομική προσφορά μόνο απο την ιστοσελίδα χωρίς να προσέρχεσθε στο δήμο.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΣΥ