Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης δημοσίου έργου και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ

Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2020
image_print

Ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 13-10-2020 και ώρα 8:00 στον 2ο όροφο του Δημαρχείου και στο γραφείο 205 θα διενεργηθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΧΩΡΙΣΤΗΣ-ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ», σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ. 5 της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 σε εφαρμογή του άρ. 221 του Ν.4412/2016.

 

Ενημερώνουμε επίσης ότι ο Δήμος Δράμας προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για το ανωτέρω έργο, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης  105.585,01€ (χωρίς ΦΠΑ) .