Δωρεάν έλεγχος πνευμονικής λειτουργίας από την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου.