Γραφείο Τύπου

Εφάπαξ Ειδικό Βοήθημα για την επανασύνδεση στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών.

Τρίτη, 24 Απριλίου 2018
image_print
Εφάπαξ Ειδικό Βοήθημα για την επανασύνδεση στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών.

Η στήριξη των συμπολιτών μας που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της δημοτικής αρχής, για το λόγο αυτό o Δήμος Δράμας από τους πρώτους στην Ελλάδα οργανώνει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που αποσκοπούν στη βελτίωση της καθημερινότητας  των οικονομικά αδύνατων πολιτών.

Την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 ο Δήμαρχος Δράμας, κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, προέβη  στη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής (σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228 ΚΥΑ ΦΕΚ 474/14-2-2018 τ. Β΄) για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, η οποία θα εξετάζει και θα αξιολογεί την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων, προκειμένου να χορηγηθεί το ειδικό βοήθημα.

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει υπό την αιγίδα του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής κ. Αριστείδη Μωυσιάδη και τους δυο εκπροσώπους από το Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε) και τον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΗ Α.Ε).

Τα κριτήρια για την υποβολή αίτησης είναι:

 1. Οι καταναλωτές να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και τις 14 .02.2018
 2. Η αποσύνδεση  αφορά την κύρια κατοικία του δυνητικά δικαιούχου.
 3. Να πληρούν Εισοδηματικά και Περιουσιακά κριτήρια ανάλογα με τον αριθμό μελών και τη σύνθεση του νοικοκυριού όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ.

Το ύψος του ειδικού βοηθήματος θα αντιστοιχεί σε ποσό που θα καθορίζεται αναλόγως του ύψους της συνολικής οφειλής των καταναλωτών έναντι του Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα για:

 1. Οφειλές έως 6.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το σύνολο της οφειλής.
 2. Οφειλές από 6.001 ευρώ και έως 9.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 75% της οφειλής.
 3. Οφειλές από 001 ευρώ και έως 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται εφάπαξ το 50% της οφειλής.
 4. Οφειλές από001 ευρώ και άνω θα καταβάλλεται εφάπαξ το 30% της οφειλής.

Για το εναπομείναν ποσό οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραμμα διακανονισμού που θα εξοφλείται από τους ίδιους σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, ο αριθμός των οποίων ορίζεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Σε περίπτωση έγκριση της αίτησης το ειδικό βοήθημα θα καταβάλλεται από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπου εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου και δε θα υπάρχουν τέλη επανασύνδεσης.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
 3. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) φορολογικού έτους (2016) όλων των μελών του νοικοκυριού.
 4. Αντίγραφο (Ε9) φορολογικού έτους (2016) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
 5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογικού έτους (2016) όλων των μελών του νοικοκυριού.
 6. Αντίγραφο (ΕΝΦΙΑ) φορολογικού έτους (2016) όλων των μελών του νοικοκυριού.
 7. Αντίγραφο Γνωμάτευσης πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.
 8. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία να πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού.
 9. Λογαριασμό προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
 10. Η επιτροπή μπορεί να ζητά οποιοδήποτε άλλο συμπληρωματικό δικαιολογητικό, είτε διενέργεια κοινωνικής έρευνας και κατ’ οίκον επισκέψεις.

Για υποβολή αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον 4ο όροφο της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (Διοικητήριο) γραφείο 435 και στο τηλέφωνο 2521351435 από 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

Από το Γραφείο Τύπου

Gallery