Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Εγκατάσταση Δικτύου Κάδων για Ανακύκλωση Αποβλήτων Ιματισμού

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020
image_print

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚTΥΟΥ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ»

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ