1

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτικού & σχολικού κλήρου κοινότητας Κουδουνίων

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση των αριθμ. 179, 399, 011 αγροτεμαχίων σχολικού κλήρου και αριθμ. 178 (πρώην 255) αγροτικού κλήρου , κοινότητας Κουδουνίων.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ