Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ”ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ”

Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021
image_print

Ο Δήμος μας έχοντας υπόψη την αριθμ. 14568/21-4-2021 εισήγηση της Δ/νσης Περ/ντος & Πρασίνου  ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, τη σύμβαση εκτέλεσης   της εργασίας «Εργασίες θρυμματισμού και λιπασματοποίησης υπολειμμάτων κλαδέματος δέντρων και θάμνων», σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρ. 5/2021 μελέτη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ)

ΜΕΛΕΤΗ 5_2021_signed

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ