1

Διεξαγωγή διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ»

Κατεβάστε τη Διακήρυξη

Κατεβάστε την Προκήρυξη

Κατεβάστε το ΕΕΕΣ

Κατεβάστε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Κατεβάστε την Τεχνική Έκθεση