Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 03/02-04-2020 δια περιφοράς Συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ