Πίνακας ανάρτησης του θέματος που συζητήθηκε στην δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση 5/20-5-2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ.Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ