Πίνακες Θεμάτων Επ. Ποιότητας Ζωής

Πίνακας ανάρτησης του θέματος που συζητήθηκε στην δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση 5/20-5-2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ.Δράμας

Πέμπτη, 21 Μαΐου 2020
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ