Πρόσκληση της 4ης/22-5-2020 δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ