Γραφείο Τύπου

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ TΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023

Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2023
image_print

O Δήμος Δράμας καλεί τους πολιτιστικούς συλλόγους, να απευθυνθούν στο ανακαινισμένο Δημαρχείο στην Πλατεία Ελευθερίας (υπεύθυνη: κα.Συλβί Μανέντ, τηλ.2521027415, Tμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Πολιτισμού 2ος όροφος), για να καταθέσουν από 13-03-2023 έως 28-03-2023 τα εξής δικαιολογητικά (μόνο για τους συλλόγους που έλαβαν επιχορήγηση  το έτος 2022):

 1. Kίνηση τραπεζικού λογαριασμού του συλλόγου για το 202
 2. Βεβαίωση για τα μετρητά που είχε ο ταμίας του συλλόγου στο τέλος του 202
 3. Tιμολόγια, αποδείξεις, εντάλματα πληρωμής που αφορούν την δημοτική επιχορήγηση του 2022
 4. Απολογισμός της δημοτικής επιχορήγησης για το 2022.
 5. Οικονομικός απολογισμός του συλλόγου για το 2022.
 6. Οικονομικός προϋπολογισμός του συλλόγου για το 2023.
 7. Πρακτικό Γ.Σ για την έγκριση του απολογισμού του 2022.
 8. Πρακτικό Γ.Σ για την έγκριση του προϋπολογισμού του 2023.
 9. Το πρόγραμμα δράσης του 2022.
 10. Καταστατικό .
 11. Απόφαση Δ.Σ συγκρότησης σε σώμα του συλλόγου
 12. Γραμμάτιο είσπραξης της επιχορήγησης του 2022 (το αντίγραφο).
 13. Βεβαίωση ότι ο σύλλογος δεν έχει λάβει καμία επιχορήγηση από κανένα άλλο κρατικό φορέα για το 2022 πλην του Δήμου Δράμας.
 14. Βεβαίωση κατάθεσης απολογιστικών στοιχείων για το οικ. έτος 2022 από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της περιφερειακής ενότητας Δράμας
 15. 15. Αίτηση επιχορήγησης. για το 2023

16 .  Συνοπτική περιγραφή του συλλόγου (μέλη, πρακτικό τελευταίας

Γενικής Συνέλευσης εκλογής Δ.Σ).

 1. 17. Πρόγραμμα δράσης-εκδηλώσεων από 2-052023 έως 15-12-2023.
 2. 1 Πρόχειρο προϋπολογισμό των επιμέρους δράσεων.

Επισημαίνουμε ότι “σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις 3.000 ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 Β Ν.3861/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 Ν.4305/2014”.

 

Όσοι σύλλογοι δεν πήραν επιχορήγηση το έτος 2022 παρακαλούμε να προσκομίσουν τα έξης δικαιολογητικά:

 1. Βεβαίωση ότι ο σύλλογος δεν έχει λάβει καμία επιχορήγηση από τον Δήμο

Δράμας καθώς επίσης και από κανένα άλλο κρατικό φορέα για το 2022.

 1. Αίτηση επιχορήγησης για το 2023.
 2. Συνοπτική περιγραφή του συλλόγου (μέλη, πρακτικό τελευταίας

Γενικής Συνέλευσης εκλογής Δ.Σ).

 1. Πρόγραμμα δράσης-εκδηλώσεων από  2-05-2023 έως 15-12-2023
 2. Πρόχειρο προϋπολογισμό των επιμέρους δράσεων.
 3. Καταστατικό
 4. Βεβαίωση πιστοποίηση στοιχείων (Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της περιφερειακής ενότητας Δράμας) για το οικ. Έτους 2022