1

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ ΣΤΟ ΚΔΒΜ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

 Διαβάστε το Δελτίο Τύπου