Έναρξη Υποβολή αιτήσεων για Προσωπικό Βοηθό σε άτομα με αναπηρία

Από  10 Μαΐου του 2023 έως 11 Ιούνιου του 2023 μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα  < Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία> όλα τα Άτομα με Αναπηρία. Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενός συστήματος κοινωνικής υποστήριξης για τα Άτομα με Αναπηρία, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών και των οικογενειών τους, μέσω της επίτευξης της ανεξάρτητης διαβίωσής τους και ισότιμης συμμετοχής τους σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής, πολιτιστικής ζωής.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται:

Α) Από τους πολίτες μέσω της πλατφόρμας https://prosopikosvoithos.gov.gr με χρήση κωδικούς taxisnet ή

Β) Από υπάλληλο του Κέντρου Κοινότητας

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  προσκομίζουν:

  • την ταυτότητά τους ή το διαβατήριό τους ή την Κάρτα Αναπηρίας τους
  • την ισχύουσα Πιστοποίησης Αναπηρίας τους
  • Το πιο πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της εφορίας για τον αιτούντα. Εάν είναι προστατευόμενο μέλος, Εκκαθαριστικό Σημείωμα στο οποίο συμπεριλαμβάνετε ως προστατευόμενο μέλος.
  • τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα των λοιπών μελών του νοικοκυριού του
  • Το έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η σχέση Εκπροσώπησης, εάν το αίτημα υποβάλλεται από Εκπρόσωπο του ατόμου με αναπηρία και συγκεκριμένα:

* τον δικαστικό συμπαραστάτη του αιτούντος

* τον ανάδοχο του αιτούντος (είτε είναι ενήλικος είτε ανήλικος)

* τον γονέα, τον επίτροπο ή όποιον έχει την επιμέλεια του αιτούντος, εάν

είναι ανήλικος

  • εξουσιοδότηση, εάν ο προσερχόμενος δεν είναι ο ίδιος ο αιτών ή Εκπρόσωπός του

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο  Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του δήμου μας  (Ισόγειο Παλαιού Δημαρχείου), κατόπιν ραντεβού στα  τηλέφωνα επικοινωνίας. 2521057206 & 2521025527.

Σημειώνεται ότι τα Κέντρα Κοινότητας εξυπηρετούν μόνο για την υποβολή αίτησης για άτομα με αναπηρία.