Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Επαναληπτική Δημοπρασία Δημοτικού Καταστήματος επί της Αρμεν

Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του ισόγειου δημοτικού καταστήματος επί της οδού Λαμπριανίδη & ?ρμεν στην Δράμα, εμβαδού 37,00  τετραγωνικών μέτρων, σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. πρωτ. 35168/30-06-2014 διακήρυξης το Δημάρχου Δράμας.Η δημοπρασία θα διεξαχθεί  στις 28 Αυγούστου   ημέρα Πέμπτη  έτους 2014 και ώρα 11:00 π.μ – 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Δράμας, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου (1ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.Το ετήσιο ποσό της πρώτης προσφοράς ορίζεται σε 7.800,00 € ευρώ. Αναλυτικοί όροι της δημοπρασίας και κάθε άλλη πληροφορία παρέχονται στο Τμήμα Προσόδων του Δήμου, γραφείο (005),  κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.( τηλ. 2521350640 κ. Λαλισίδης Θεόδωρος)     

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ