Επίσκεψη του Γεν. Πρόξενου της Τουρκίας στον Δήμαρχο Δράμας

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου