1

«Ευνοϊκή διάταξη Νόμου για τους οφειλέτες των Δήμων»

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου