1

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

1. Ο Δήμος Δράμας, προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», με προεκτιμώμενη αμοιβή 875.748,51 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).
2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:
-Κατηγορία 1 (χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες), με προεκτιμώμενη αμοιβή 315.616,06 ευρώ (€)
-Κατηγορία 2 (πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες), με προεκτιμώμενη αμοιβή 385.752,96 ευρώ (€)
-Κατηγορία 20 (γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες), με προεκτιμώμενη αμοιβή 142.835,99 ευρώ (€)
-Κατηγορία 27 (περιβαλλοντικές μελέτες), με προεκτιμώμενη αμοιβή 31.543,50 ευρώ (€)
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, φάκελο του έργου, κ.λ.π.) από την έδρα της Υπηρεσίας, δηλαδή από τη Διεύθυνση Δόμησης του Δήμου Δράμας, ταχυδρομική διεύθυνση: οδός 1ης Ιουλίου 1, Διοικητήριο, Τ.Κ 66100, εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις
7:30 έως και τις 14:30, μέχρι τις 07-07-2014.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ