Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Υγειονομική ταφή απορριμμάτων

Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2012
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2503/97.
β) Την 154/2012 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίνονται οι όροι δημοπράτησης για την εργασία «Υγειονομική Ταφή απορριμμάτων» έτους 2012-2013 Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της εργασίας «Υγειονομική Ταφή απορριμμάτων» έτους 2012 – 2013 συνολικής προεκτιμώμενης δαπάνης 142.380,00 ευρώ με το ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα την 31-07-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης προσφορών).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ