Νέα - Ανακοινώσεις

Καλούνται όλοι οι χρήστες υφιστάμενων σημείων υδροληψίας που δεν έχουν αδειοδοτηθεί να μεριμνήσουν για την έγκαιρη υποβολή στο Δήμο μας της προβλεπόμενης αίτησης αδειοδότησης.

Τρίτη, 14 Ιούλιος 2015
image_print