1

«Λήψη απόφασης σχετικά με κτίσμα επικίνδυνα ετοιμόρροπο, εντός ιστορικού τόπου Δράμας της ΠΕ Δράμας (Έλλης 3), φερόμενων ιδιοκτητών/τριών Poulasakidis Efstathios, Poulasakidis Dimitrios και Τοπαλίδου Ελένης»

7. Πρακτ. 9ης πράξ. 9ης συνεδρ. Ε.ΕΠ.ΕΤ.