1

«Λήψη απόφασης σχετικά με κτίσμα επικίνδυνα ετοιμόρροπο, εντός ιστορικού τόπου Δράμας της ΠΕ Δράμας (Περδίκα 13 & Έλλης 1), φερόμενων ιδιοκτητών Τσιαμούρα Δημήτριου και Τσιαμούρα Ευάγγελου»

7. Πρακτ. 8ης πράξ. 9ης συνεδρ. Ε.ΕΠ.ΕΤ.