1

«Λήψη απόφασης σχετικά με κτίσμα επικίνδυνα ετοιμόρροπο, εντός ιστορικού τόπου Δράμας της ΠΕ Δράμας (Σολωμού 15), φερόμενων ιδιοκτητών/τριών Θεοφάνους Μαρίας, Τριγωνόπουλου Νικόλαου και Ευσταθιάδου Κλεονίκης»

7. Πρακτ. 6ης πράξ. 9ης συνεδρ. Ε.ΕΠ.ΕΤ.