Γραφείο Τύπου

«LYSIS» παρουσιάζουμε σύντομο Βίντεο με τη περιγραφή των δράσεων που εκτελέστηκαν από κάθε εταίρο.

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020
image_print
«LYSIS» παρουσιάζουμε σύντομο Βίντεο με τη περιγραφή των δράσεων που εκτελέστηκαν από κάθε εταίρο.

Με την ολοκλήρωση του έργου με τίτλο « Joint actions for the development and implementation of new technologies for the optimal management of water resources in the urban environment» και ακρωνύμιο «LYSIS» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020” και ο Δήμος Δράμας είχε τον ρόλο του Συντονιστή Δικαιούχου.