Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κατάθεση έγγραφων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά (μεγαλύτερο ακέραιο ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού)για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δράμας από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Δράμας στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών που βρίσκεται στην θέση “Ερείπια Νεράιδας” αγροκτήματοςΠαλαιοκάστρου της κτηματικής περιοχής Δήμου Ηράκλειας
Προϋπολογισμός : 24.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
Οι συμμετέχοντες στην παρούσα πρόσκληση μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την Τρίτη 22-12-2015 στις 10.00 το πρωί

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ