Οριοθέτηση της πόλης της Δράμας ως πληγείσας από την πλημμύρα της 17 Ιουνίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε./2471/Α325 Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στην οριοθέτηση της περιοχής του Δήμου Δράμας ( κοινότητα Δράμας) και στη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση ζημιών σε κτήρια που προκλήθηκαν από την Πλημμύρα  της 17ης Ιουνίου 2020, (ΦΕΚ 1048/Β/17-3-2021) ο δήμος Δράμας ενημερώνει τους δημότες του ότι  όσοι επιθυμούν έλεγχο κτηρίου και έκδοση έκθεσης αυτοψίας και  στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν εξαιτίας της πλημμύρας, θα πρέπει να καταθέσουν στην Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ)- Βορείου Ελλάδος, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της ως άνω απόφασης
δηλαδή μέχρι 17-06-2021 τα παρακάτω:

  • αίτημα στην υπηρεσία Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ)- Βορείου Ελλάδος (επισύναψη αίτησης)
  • τίτλους ιδιοκτησίας του πληγέντος κτηρίου
  • οδοιπορικό σκαρίφημα (αντίγραφο τοπογραφικού, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, πρόχειρο σχεδιάγραμμα για την διευκόλυνση του εντοπισμού του κτίσματος από το κλιμάκιο
  • φωτογραφίες του πληγέντος κτηρίου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) – Βορείου Ελλάδος, Ναυαρίνου 8, ΤΚ55131, Καλαμαριά, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310427885.

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΑΕΦΚ ΒΕ