Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Παρασκευή, 19 Μάρτιος 2021
image_print
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ