Νέα - Ανακοινώσεις

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Δελτίο Τύπου – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (?ρθρο 67 Ν.3852-10)

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011
image_print

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου