Ορθή Επανάληψη της 10ης Πρόσκλησης για Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώεδώ