Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019
image_print

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ 2