Ορθή Επανάληψη της Πρόσκλησης της 7ης/03-07-2020 Συνεδρίασης Δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ.Δράμας

Δείτε την πρόσκληση εδώ