Παλιότερες Προσκλήσεις-Αποφάσεις Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής
Αρχική Παλιότερες Προσκλήσεις-Αποφάσεις Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής
image_print
Αριθμός Απόφασης Τίτλος Απόφασης
 Πρόσκληση 1η    14-9-2011
Απόφαση 01/2011  Ψήφιση Κανονισμού λειτουργίας Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης
Απόφαση 02/2011  Σχολικός Τουρισμός-Μαθητιικές εκδρομές
Απόφαση 03/2011  Συζήτηση-προτάσεις τουριστικού ενδιαφέροντος επί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

 

του Δήμου Δράμας 2011-2014

 

Απόφαση 04/2011 Κινήσεις-Στόχοι-Στρατηγικές Τουριστικής Ανάπτυξης (Άξονες Προβολής)
Απόφαση 05/2011 Τουριστική αξιοποίηση δραμινών προϊοντων
Πρόσκληση 2η 21-11-2011   
Πινακας Θεμάτων Συνεδρίασης της επιτροπής στις 21/11/2011
Απόφαση 06/2011 Τουριστική Αξιοποίηση Δραμινών Προιόντων
Απόφαση 07/2011 Ονειρούπολη, Τουριστικός προορισμός
Πρόσκληση 1η 26-01-2012
Άπόφαση 01/2012 Τροποίηση της παρ.1α του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας

 

της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης

Απόφαση 02/2012 Υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση στο ΕΟΤ
Πρόσκληση 2η 17-05-2012
Απόφαση 03/2012 Έγκριση ετήσιου προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Δράμας Έτους 2012
Πρόσκληση 3η 1-11-2012
Απόφαση 04/2012 Απόφαση για τη συμμετοχή του Δήμου Δράμας στην 28η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού

 

(Philoxenia 22-25 Νοεμβρίου 2012) – Προτάσεις καλύτερης προβολής

Απόφαση 05/2012 Απόφαση περί συμμετοχής ή μη στη Δημιουργία Τοπικού Τουριστικού Δικτύου σύμφωνα

 

με την πρόταση της ΚΕΔΕ.

Πρόσκληση 4η 19-12-2012
Απόφαση 06/2012 Έγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Δράμας έτους 2013.
Πρόσκληση 1η 19-3-2013
Απόφαση 1/2013 Απόφαση σχετικά με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την

Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. και άλλους εμπλεκόμενους φορείς στον

τομέα της τουριστικής ανάπτυξης.

Πρόσκληση 2η 6-9-2013
Απόφαση 2/2013 Παροχή γνώμης σχετικά με την υλοποίηση προγράμματος τουριστικής προβολής

 

Δήμου Δράμας.

Πρόσκληση 3η 8-11-2013
Απόφαση 3/2013

Απόφαση για τη συμμετοχή του Δήμου Δράμας στην 29η Διεθνή Έκθεση

Τουρισμού (Philoxenia 21-24 Νοεμβρίου 2013).

Απόφαση 4/2013 Απόφαση για την πρόταση ανάληψης κοινής δράσης για την ανάπτυξη του

 

Τουρισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.

Πρόσκληση 1η 31-3-2014
Απόφαση 1/2014

Έγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Δράμας έτους 2014

Πρόσκληση 1η/17-03-2015
Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 1ης/17-03-2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής

 

Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης

Απόφαση 1/2015 Έγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Δράμας έτους 2015
Πρόσκληση 2η/5-11-2015
Πίνακας Ανάρτησης θεμάτων της 2ης/05-11-2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής

 

Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης

Απόφαση 2/2015 Απόφαση για τη συμμετοχή του Δήμου Δράμας στην 31η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού

 

(Philoxenia 12-15 Νοεμβρίου 2015)

Πρόσκληση 1η/18-02-2016
Πίνακας Ανάρτησης θεμάτων της 1ης/18-02-2016 Συνεδρίασης της Επιτροπής

 

Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης

Απόφαση 1/2016 Έγκριση ετήσιου προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Δράμας

 

έτους 2016