Γραφείο Τύπου

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τρίτη, 16 Μαΐου 2023
image_print
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπ’ όψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 47 και 48 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ),
β) Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου
«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΑΓ.
ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΔΡΑΜΑΣ»
γ) Την με αριθ.πρωτ. 19572/11-05-2023 άδεια διακοπής κυκλοφορίας της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας
Εκδίδουμε
παράταση άδειας διακοπής κυκλοφορίας όλων των οχημάτων
• στις οδούς 19ης Μαΐου, Παπαδιαμάντη, Σούτσου, Θεοτοκοπούλου, Καραϊσκάκη,
Κολοκοτρώνη, Βίτσι, Παρμενίδη και Κύπρου από τις ημερομηνίες λήξης που προβλέπονταν
στο παραπάνω γ σχετικό έγγραφό μας και μέχρι την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023
παράταση άδειας αλλαγής μονοδρόμησης
• για την οδό Αγ. Βαρβάρας από το ύψος της Δημοτικής βιβλιοθήκης μέχρι τη
διασταύρωση με την οδό Αμύντα, με κατεύθυνση προς την Αμύντα και
• για την οδό Γ. Σταύρου από τη διασταύρωση με την οδό Κύπρου μέχρι τη διασταύρωση
με την οδό 19ης Μαΐου, με κατεύθυνση προς την οδό Θ. Αθανασιάδη από τις ημερομηνίες λήξης
που προβλέπονταν στο παραπάνω γ σχετικό έγγραφό μας και μέχρι την Παρασκευή 19 Μαΐου
2023

Η παρούσα άδεια προϋποθέτει την τήρηση των διατάξεων του ΚΟΚ και ιδιαίτερα του άρθρου 9,
με τοποθέτηση της κατάλληλης σήμανσης με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου του έργου.

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών