Σημαντικά

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2023
image_print
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παρατείνεται έως και την Τρίτη 21-02-2023 και ώρα 15:00 η προθεσμία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για τη διαδικασία της μετακίνησης της λαϊκής αγοράς στην Ανάπλαση του Χειμάρρου της Καλλιφύτου και τη βελτίωση και χορήγηση θέσης των πωλητών  που δραστηριοποιούνται στην λαϊκή αγορά του Δήμου Δράμας.

Διευκρινίζεται ότι δεν θα δοθεί περαιτέρω παράταση της διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο άδειας (έκδοσης άδειας με τα πλήρη στοιχεία του πωλητή). Παλαιότητα άδειας (αφορά στο έτος έκδοσης της άδειας). Εάν η άδεια μεταβιβάσθηκε, ως ημερομηνία κτήσης ορίζεται η ημερομηνία μεταβίβασης.
  • Ενημερότητα του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (170/Α΄) (φορολογική ενημερότητα)
  • Αντίγραφο ταυτότητας

Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες και παραγωγοί πωλητές που δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς τους, για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που αναγράφεται στην άδειά τους, εφόσον καταβάλλουν το αντίστοιχο τέλος, μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Δράμας στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, καθώς και στο site του δήμου Δράμας στο www.dimosdramas.gr για την προμήθεια του εντύπου της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Επισημαίνεται ότι για την συμμετοχή στη διαδικασία οι συμμετέχοντες, θα πρέπει απαραίτητα :

α) να έχουν θεωρημένη την άδεια λαϊκών αγορών και

β) να μην έχουν οφειλές προς το Δήμο Δράμας, διαφορετικά δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην λαϊκή αγορά (άρθ. 285 του Ν. 3463/06).

γ) να είναι φορολογικά ενήμεροι μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Στους συμμετέχοντες που δεν θα προσκομίσουν δικαιολογητικά εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν θα τους χορηγηθεί θέση και δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην λαϊκή αγορά.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας, γραφείο 112, (τηλ. 2521350686) είτε αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email: mkaga@dimosdramas.gr

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε την αίτηση