Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Παράταση της Προθεσμίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Δράμας

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019
image_print

Διαβάστε την Πρόσκληση