1

Παράταση της Προθεσμίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Δράμας

Διαβάστε την Πρόσκληση