Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2011
image_print

Η σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δράμας προκηρύσσει τη διεξαγωγή Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής την ημέρα παράδοσης όπως αυτή ορίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης η τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα για την προμήθεια υγρών καυσίμων.

Κατεβάστε την περίληψη της διακήρυξης