1

Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου της Τοπικής Κοινότητας Κουδουνίων.

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού Αναψυκτηρίου της Τοπικής Κοινότητας Κουδουνίων, σύμφωνα με τους όρους της αριθμ. 51239/29-08-2013 διακήρυξης.

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ