Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ”

Τρίτη, 24 Αυγούστου 2010
image_print

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η υγειονομική ταφή των απορριμμάτων της πόλης Δράμας σύμφωνα με τα παρακάτω.
Το συνολικό κόστος της εργασίας βάσει του προϋπολογισμού του ανέρχεται στο ποσό των 126.000,00 ευρώ (139.860,00 ευρώ με ΦΠΑ 11%) και θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του δήμου Δράμας με υπάρχουσα πίστωση για το 2010, 140.000 ευρώ. (Κ.Α. 20.6262.03)

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης