Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ«Ανακατασκευή οδών περιοχής Πυθαγόρα Λαμπριανίδη στο συν/σμό Αρκαδικού »

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011
image_print

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοιχτή δημοπρασία, της παρ. α του άρθρου 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή οδών περιοχής Πυθαγόρα – Λαμπριανίδη στο συν/σμό Αρκαδικού », συνολικής κατά τη μελέτη προβλεπόμενης δαπάνης 134.057,30 ευρώ χωρίς αναθεώρηση & Φ.Π.Α. και 165.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.. Οι προσφορές θα υποβληθούν με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης της παρ. α του άρθρου 4 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ