Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ”

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 32.000,00€ με το ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ