1

Πίνακας ανάρτησης θεμάτων 11ης/9-10-2020 κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης Κοινότητας Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ