1

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων 13ης/03-11-2020 δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης Κοινότητας Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ