Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 25/04-11-2020 Κατεπείγουσας διά Περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2020
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ